31 Mayıs 2017 Çarşamba

Adjetivo numareles ordinales

Primero (primer)
Birinci
Segundoİkinci
Tercero (tercer)Üçüncü
CuartoDördüncü
QuintoBeşinci
SextoAltıncı
SéptimoYedinci
OctavoSekizinci
NovenoDokuzuncu
DécimoOnuncu
UndécimoOn birinci
DuodécimoOn ikinci
DecimoterceroOn üçüncü
DecimocuartoOn dördüncü
DecimoquintoOn beşinci
DecimosextoOn altıncı
DecimoséptimoOn yedinci
DecimoctavoOn sekizinci
DecimonovenoOn dokuzuncu
VigésimoYirminci
TrigésimoOtuzuncu
CuadragésimoKırkıncı
QuincuagésimoEllinci
SexagésimoAltmışıncı
SeptuagésimoYetmişinci
OctagésimoSekseninci
NonagésimoDoksanıncı
CentésimoYüzüncü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder