31 Mayıs 2017 Çarşamba

Adjetivo numareles ordinales

Primero (primer)
Birinci
Segundoİkinci
Tercero (tercer)Üçüncü
CuartoDördüncü
QuintoBeşinci
SextoAltıncı
SéptimoYedinci
OctavoSekizinci
NovenoDokuzuncu
DécimoOnuncu
UndécimoOn birinci
DuodécimoOn ikinci
DecimoterceroOn üçüncü
DecimocuartoOn dördüncü
DecimoquintoOn beşinci
DecimosextoOn altıncı
DecimoséptimoOn yedinci
DecimoctavoOn sekizinci
DecimonovenoOn dokuzuncu
VigésimoYirminci
TrigésimoOtuzuncu
CuadragésimoKırkıncı
QuincuagésimoEllinci
SexagésimoAltmışıncı
SeptuagésimoYetmişinci
OctagésimoSekseninci
NonagésimoDoksanıncı
CentésimoYüzüncü

sayılar Adjetivos numerales

                 
                   

                        Cero 0
                         Uno
                         Dos
                         Tres
                         Cuatro
                         Cinco
                         Seis
                         Siete
                         Ocho
                         Nueve
                         Diez 10
                         Once
                         Doce
                         Trece
                         Catorce
                         Quince
                         Dieciséis
                         Diecisiete
                         Dieciocho
                         Diecinueve
                         Veinte 20
                         Veinte uno
                         Veintidós
                          Veintitrés
                          Veinticuatro
                          Veinticinco
                          Veintiséis
                          Veintisiete
                          Veintiocho
                          Veintinueve
                          Treinta 30
                          Treinta y uno
                          Treinta y dos
                          Treinta y tres
                          Treinta y cuatro
                          Treinta y cinco
                          Treinta y seis
                          Treinta y siete
                          Treinta y ocho
                          Treinta y nueve
                          Cuarenta 40
                          Cuarenta y uno
                          Cuarenta y dos
                          Cuarenta y tres
                          Cuarenta y cuatro
                          Cuarenta y cinco                         
    Cuarenta y seis
Cuarenta y siete
                          Cuarenta y ocho
                          Cuarenta y nueve
Cincuenta 50                       
                         Sesenta y uno   61    
                          Setenta 70

29 Mayıs 2017 Pazartesi

PRÉSENT

INDICATIF- CONDITIONNEL- IMPÉRATIF- SUBJONCTIF- INFINITIF- PARTICIPE

INDICATIF
Vb en-er

-e -es -e    - ons -ez -ent
Autres vb

-s -s -t(d)   -ons -ez -ent

CONDITIONNEL
Tous les vb

-rais -rais -rait    -rions -riez -raient

IMPÉRATIF
Vb en -er
- e -          - ons -ez-
Tous les vb

-s-      -ons -ez

SUBJONTIF
Tous les vb

-e -es -e      -ions -iez -ent

INFINITIF
-er -ir -re -oir

PARTİCİPE
Tous les vb
-ant9 Mart 2016 Çarşamba

Los Verbos Reflexivos

Los Verbos Reflexivos

Cümlede eylemin gösterdiği iş başka bir nesne üzerine geçer. Örneğin çocuk camı kırar. Kırma eylemi camı etkiler. İş başka bir nesneye geçtiği için geçişli fiil olur. Bazı fiiller işi yapanı etkiler, başka bir nesneye geçmez. Örneğin yıkanma eylemi işi yapanı etkiler, bu da geçişsizdir. Yıkamak geçişli, yıkanmak geçişsizdir.
Bunu sağlamak için fiilin önüne ikinci bir zamir getirilir. İspanyolcada birinci zamirler genellikle kullanılmaz. Yo lavo-lavo olarak söylenir. o zaman yo me lavo yerine me lavo denerek yıkanıyorum sağlanır.
Fiil önünde kullanılan zamirler:
Me- Te- Se- Nos- Os- Se dir. 

Presente                                         Pretérito indefinido

me lavo                                          me lavé
te lavas                                           te lavaste
se lava                                            se lavó
nos lavamos                                   nos lavamos
os laváis                                         os lavastéis
se laván                                          se lavaron 

ESTAR+GERUNDIO

ESTAR+GERUNDIO

İşin yapılmakta, devam etmekte olduğunu gösterir.
Fiil; infinitivo-mastar  gerundio-şimdiki zaman ortacı,ulaç  participio-geçmiş zaman ortacı  halleri ile birlikte ezberlenmelidir. Bu kurallı fiiller için elde edilmesi kolay olan bir durumdur fakat kuralsız fiillerde mutlaka ezberlemek gerekir.

Estudiar
Estudiando gibi.

Invitar 
Invitado gibi.

Gerundio estar ile çekilerek şimdiki zaman elde edilir.
Estamos- Estudiando

Estar + Participio 

Edilgen çatı -Conjugación pasiva- elde eltmek için:  Estar + Participio
Estamos invitado - davet edildim

Edilgen çatının zamanını estar fiili belirler. İstenen zamanda estar çekilir yanına participio getirilir.
Soy amado, era amado, he sido amado, seré amado. 
Seviliyorum-seviliyordum-sevildim-sevileceğim.

Los pronombres personales

Los Pronombres Personales

Yo- nominativo- ben
Me-acusativo-dativo- beni,bana
Mi- beni, bana, benim için... bir edat ile.
Tú-nom-voc- sen
Te-ac.-dat.- seni,sana
Ti- gen.-ac.- dat.- abl.- bir edat ile sen, seni, sana...
Nosotros- nosotras- nom.- biz
Nos- ac.- dat.- bizi, bize
Nosotros- nosotras- edat ile beraber- gen.-ac.- dat.- abl.
Vosotros- vosotras- nom.- siz
Os- ac.-dat.- sizi, size
Vosotros-vosotras- edat ile birlikte- gen.- ac.- dat.- abl.               MASC.              FEM.               NEUTRO

nom.       él                        ella                  ello                           o
ac.          lo,le                     la                    lo                              onu
dat.         le,se                    -                      -                                ona
nom.       ellos                   ellas                -                                 onlar
26 Şubat 2016 Cuma

Estar


Indicativo


Presente
(yo) estoy
(tú) estás
(él) está
(nosotros) estamos
(vosotros) estáis
(ellos) están


Pretérito imperfecto(yo) estaba
(tú) estabas
(él) estaba
(nosotros) estábamos
(vosotros) estabais
(ellos) estaban


Futuro
(yo) estaré
(tú) estarás
(él) estará
(nosotros) estaremos
(vosotros) estaréis
(ellos) estarán

infinitivo estarGerundio estando

Participio pasivo estadoPretérito perfecto compuesto
(yo) he estado
(tú) has estado
(él) ha estado
(él) hay estado
(nosotros) hemos estado
(vosotros) habéis estado
(ellos) han estado